Information extraction

Information extraction kan defineres som “at finde og udtrække struktureret information fra ustruktureret tekst” og minder derfor om web content mining og andre data mining- og text mining-discipliner.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) skulle teste al ny og eksisterende lovgivning for e-administrerbarhed. Derfor blev Ankiro hyret til at hjælpe med at udvikle et værktøj der automatisk kunne identificere barrierer for e-administrerbarhed. Værktøjet skulle med andre ord identificere lovtekst der vanskeliggjorde elektronisk administration eller forsinkede udviklingen af digitalisering. Hvis en ny dansk lov f.eks. indeholdt et krav om personlig fremmøde eller underskrift, blev denne barriere identificeret og fremhævet i lovteksten ved hjælp af et skræddersyet plugin til Microsoft Word.

Information extraction

Kontakt os

Vil du høre mere om hvordan Ankiro kan hjælpe dig med information extraction, så kontakt os på telefon 33 27 97 00, eller skriv en mail til salg@ankiro.dk. Vi glæder os til at tale med dig.